Hvad er Købeloven

Sidst opdateret:
Hvad er Købeloven
Købeloven

Købeloven indeholder grundlæggende principper, som giver forbrugeren og virksomheden visse rettigheder og pligter. Reglerne beskytter forbrugeren ved køb af varer.

Relevant lovgivning:
Købelovens §§ 72-87 (forbrugerkøb), herunder fx § 76 (mangler ved varen), § 78 (køberens mangelsbeføjelser) og § 83 (reklamationsfristen)

 • Reglerne beskytter forbrugeren ved køb af varer
 • Købeloven indeholder nogle grundlæggende principper, som giver forbrugeren og virksomheden visse rettigheder og pligter
 • Tjenesteydelser som fx fitnessabonnementer og flytning er ikke omfattet af købeloven
 • Nogle af købelovens regler omfatter kun forbrugerkøb, hvor en privatperson køber en vare til privat brug hos en virksomhed
 • Forbrugeren har blandt andet to års reklamationsret ved fejl på varen
 • Er virksomheden ansvarlig for fejlen på varen, har forbrugeren mulighed for at vælge mellem forskellige løsninger. Blandt valgmulighederne er fx reparation eller afslag i prisen
 • I forbrugerkøb kan forbrugeren som udgangspunkt ikke stilles i en dårligere situation, end købeloven dikterer. Der kan dog godt indgås aftaler, som stiller forbrugeren bedre

Gode råd:

 • En mangel efter købeloven er ikke kun en egentlig fejl. Det kan også være, at varen ikke kan det, du er blevet lovet.
 • Du har altid to års reklamationsret. Det betyder, at du har ret til at klage til butikken over fejl og mangler ved varen i to år.
 • Hvis varen har en fejl eller mangel, har du ret til at få den repareret eller byttet til en ny. I nogle tilfælde kan du få pengene tilbage eller et afslag i prisen.
 • Butikken må kun forsøge at reparere eller bytte din vare nogle få gange – typisk en eller to. Derefter kan du få dine penge igen.

Læs mere om reklamationsretten

Læs mere om mangler ved varen

Find købeloven på retsinformation.dk

Artikel fra forbrug dk