OBLIGATIONER
OBLIGATIONER

Obligationer

En obligation er et værdipapir, som kan betragtes som et lån.

Hvad er obligationer?

Obligationer er en form for kreditinstrument, som er udstedt af virksomheder og regeringer for at rejse kapital. De er også kendt som “rentebærende værdipapirer” eller “rentebærende sikkerheder” på grund af den faste rente, som de betaler til investorerne.

Når en virksomhed eller regering udsteder en obligation, så låner de penge fra investorerne i en periode, der typisk varierer fra et par år til flere årtier. I bytte for at låne pengene, lover de at betale investorerne en fast rente i hele lånets løbetid. Når lånets løbetid udløber, skal virksomheden eller regeringen tilbagebetale det lånte beløb til investorerne.

Obligationer i Danmark er ofte udstedt af den danske stat, regioner og kommuner, og også af virksomheder. Der er flere forskellige typer af obligationer i Danmark, inklusive statsobligationer, realkreditobligationer og corporate obligationer.

Statsobligationer er udstedt af den danske stat og er ofte anset for at være meget sikre investeringer, da der er en lav risiko for, at staten ikke vil kunne tilbagebetale pengene. Realkreditobligationer er udstedt af realkreditinstitutter og er normalt knyttet til fast ejendom. Corporate obligationer er udstedt af virksomheder og bærer en højere risiko end statsobligationer, da der er en større chance for, at virksomheden ikke vil kunne tilbagebetale pengene.

Obligationer kan købes og sælges på børsen, hvor de handles som aktier. Renten på obligationer kan variere afhængigt af løbetiden, risikoen og kreditværdigheden af den virksomhed eller regering, der udsteder obligationen. Obligationer kan være en god investering for investorer, der søger en fast indkomst og en lav risiko, men de kan også være risikable, hvis man investerer i obligationer med en lav kreditværdighed.

Ved køb af en obligation tilbyder du en anden part et lån. Låntageren kaldes en udsteder, og som en tak for lånet betaler udstederen dig en rente. Dertil får du på bestemte tidspunkter også et afdrag som modydelse på lånet. En obligation er derfor en måde at investere dine penge og kan bruges som alternativ til renter på opsparingskonti og lignende.

Hvem laver obligationer?

Alle kan i realiteten udstede obligationer, men ofte er det staten, realkreditinstitutter eller virksomheder. Som er udsteder lånet i obligationer. Du kan selv vælge hvilken obligationstype du vil have, udfra det der tilbydes på markedet. Her er det især løbetiden og renten der er væsentlig. De to typer der tales mest om, er de obligationer med fast rente til udløb og dem med variabel rente.

Hvorfor investere i obligationer?

At investerer i obligationer er en sikker forretning, sådan har man sagt i mange år. Du har mere sikkerhed for dine penge og renten er stabil eller afkastet er mere stabilt. Typisk er det bedre at investere i obligationer end at have pengene stående i banken, især idag hvor der er negativ rente. Renten på dine obligationer er ofte langt bedre end den rente du kan opnår i banken, med dit indestående.

Holder du dig til en obligationstype med fast rente, kender du dit afkast og kan forvente en fast indtjening. Hvor imod obligationer med variabel rente svinger i afkastet.

Forskellen på aktier og obligationer

En aktie er en form for medejerskab i den virksomhed der udbyder dele af sin virksomhed i form af aktier. Du køber dig altså ind i en virksomhed, som du håber eller tror på, kan vokse og dine aktier kan blive mere værd end det du købte dem for. Virksomheden kan så give overskud og du kan så få del i dette overskud også kaldet udbytte. Så med en aktie kan du både tjene penge ved at dine aktier stiger i værdi og ved at virksomheden laver overskud og dermed betaler dig et honorar efter hvormange aktier du har.

Obligationer derimod er et lån og giver dig ikke noget ejerskab i nogen virksomhed. Afkastet på obligationer vs aktier kan ikke sammenlignes, som sådan, da det er to forskellige former for investering. Aktier kan give et langt større afkast, men risikoen for at tabe penge er også større..

Hvad er risikoen ved obligationer?

Al investering er risikofyldt. Der findes ikke 100 pct. sikre investeringer, men der findes investeringer der er mindre risikofyldte end andre. Obligationer er en af de mere sikre investeringer, men går udstederen konkurs, har du tabt dine penge. Kursen på obligationer bestemmes udfra løbetid, rente udviklingen, og hvor solvent udstederen er..

Obligationers løbetider

Obligationer har forskellige løbetider

  • Korte obligationer – løbetid på op til 3 år med en yderst stabil kurs
  • Mellemlange obligationer – løbetid på 3-7 år med en lidt mindre stabil kurs end korte
  • Lange obligationer – løbetid på mere end 7 år, hvor kursen kan svinge meget

SE OBLIGATIONSKURSER HER – BOND PRICES

OBLIGATIONER 2033

OBLIGATIONER 2043

OBLIGATIONER 2053

SE VALUTAKURSER HER

CRISTAL 2008
CRISTAL 2008

DAGENS PRIS FRA KUN KR. 3.495,-