Banker i Herning

BANKER I HERNING

 

Herning ligger i Midtjylland og er hovedby i Herning Kommune. Byen er den fjerdestørste i Region Midtjylland og har 50.531 indbyggere (2021) inkl. TjørringSnejbjergBirkHammerumGjellerup og Lind, som via, industrikvarterer er vokset sammen med selve købstaden.

 

Landsbyen Herning bestod i 1682 af 9 gårde. Det samlede dyrkede areal udgjorde 215,7 tønder land skyldsat til 30,78 tdr hartkorn. Dyrkningsmåden var græsmarksbrug uden tægter.

Opdyrkningen af heden i begyndelsen af 1800-tallet medførte stigende befolkningstal og Herning udviklede sig som handelscentrum for området. I 1827 lod den da nytiltrådte herredsfoged opføre et nyt tinghus et par km øst for landsbyen. Da han ikke kunne blive enig med bønderne i Gjelleruplund om en grund, opførtes det ved en markvej ved gården Laulund. I 1832 bosatte en apoteker sig ved siden af tinghuset. I 1839 opførtes gæstgivergården Christiansminde, og i 1841 bosatte sig en læge på stedet. I de følgende år bosatte flere håndværkere sig ligeledes i Herning, og markvejen blev til Herninggade. Da landevejen mellem Ringkøbing og Silkeborg blev anlagt igennem den sparsomme bebyggelse i 1840’erne og en ny hovedvej fra Holstebro over Herning til Vejle opførtes – delen til Holstebro i 1858 og til Vejle i 1864, voksede landsbyen yderligere.

 

Herning havde i 1840 21 indbyggere, i 1860 101 indbyggere, i 1870 246 indbyggere, i 1880 1.064 indbyggere. I 1855 havde byen tinghus, lægebolig, apotek, postekspedition, kro, skole og handlende.[7] I 1870 havde byen tinghus, distriktslægebolig, apotek, postekspedition og telegrafstation, skole, bank, et bogtrykkeri, vejrmølle, folkebibliotek, sparekasse, uldspinderi, 2 kroer, planteskole, flere handlende, dyrlæge og “en Mængde Haandværkere”. Banker i Herning

Sparekassen Thy – Herning

Dalgasgade 56
7400 Herning

Vestjysk Bank – Herning

Dalgasgade 29 B
7400 Herning

Handelsbanken – Herning City

Østergade 2
7400 Herning

Handelsbanken – Herning Fredhøj

Gl. Landevej 151
7400 Herning

Nordea Bank – Herning

Østergade 4-6
7400 Herning

Spar Nord Bank – Herning

Dalgasgade 30
7400 Herning

Sydbank – Herning

Dalgasgade 22
7400 Herning

Nykredit – Herning

Dalgasgade 23
7400 Herning

Jyske Bank – Herning

Sølvgade 24
7400 Herning

Sparekassen Kronjylland – Herning

Dalgasgade 35
7400 Herning

Banker i Herning