HVORDAN BEREGNES BOLIGAREAL

Forståelse af Areal:

Når man som boligkøber støder på termen “areal”, refererer det til det samlede areal af en ejendom, der er udtrykt i kvadratmeter (m²). Arealangivelsen er afgørende for at forstå den faktiske størrelse af en bolig og kan påvirke boligens pris, anvendelighed og fremtidige salgsværdi. Der er flere aspekter at forstå og tage højde for, når man analyserer areal i forhold til bolighandel.

Typer af Arealer:

 1. Boligareal (BOA):
  • Den plads, som faktisk anvendes til boligformål.
  • Måles fra indersiden af ydervæggene.
 2. Sekundære Arealer:
  • Arealer som kælderrum, loftrum, altaner og garager.
  • Ikke en del af det direkte boligareal men har betydning for ejendommens samlede plads.
 3. Bruttoetageareal (BEA):
  • Det samlede areal af alle bygningens etager inklusiv vægge.

Måling af Areal:

 • Areal måles normalt fra indersiden af ydervæggene, hvilket betyder, at ydervæggenes tykkelse ikke tæller med.
 • Fællesarealer som trappeopgange, gårde og vaskerum er ikke en del af boligarealet, medmindre det er specifikt angivet.

Fællesarealer:

 • Fællesarealer som trappeopgang, vaskerum eller gårde er tilgængelige for beboerne men ejes og vedligeholdes kollektivt.
 • De er ikke en del af boligens private areal men er vigtige for boligens funktionalitet og værdi.

Areal og Boligens Værdi:

 • Areal har en direkte indflydelse på boligens værdi. Et større areal betyder ofte en højere pris.
 • Boligens værdi fastsættes også ud fra beliggenhed, stand, alder, og andre faktorer, men arealet er en grundlæggende faktor for prisfastsættelsen.

Hvad er Vægtet Areal?

Vægtet areal er en metode til at tage højde for boligens forskellige arealer ved værdiansættelsen. Vægtet areal beregnes ved at tillægge fuld værdi til boligareal og en lavere værdi til sekundære arealer. Dette giver et mere nøjagtigt billede af boligens samlede værdi i forhold til dens faktiske anvendelighed og plads.

Eksempel på Vægtet Areal:

 • Boligareal: 100m²
 • Altan: 10m² (vægtet som halvt areal)
 • Vægtet areal = 100m² + (10m² * 0.5) = 105m²

Areal og Værdiansættelse:

Når boligens værdi skal fastsættes, er det vægtede areal en vigtig faktor, da det giver et mere præcist billede af boligens reelle anvendelighed og plads. En bolig med et stort sekundært areal (som en altan eller kælder) vil have et større vægtet areal og dermed ofte en højere værdi.

Praktiske Overvejelser:

 1. Ved Boligkøb:
  • Forstå nøjagtigt, hvad der er inkluderet i det oplyste areal.
  • Analyser hvor meget af arealet der er boligareal, og hvor meget der er sekundære arealer.
  • Tjek tilgængeligheden og brugsretten til fællesarealer.
 2. Ved Boligsalg:
  • Oplys klart og tydeligt om alle arealtyper og deres størrelse.
  • Inkluder information om adgang til og brug af fællesarealer.

Forstå boligareal

At forstå termen “areal” i forbindelse med bolighandel er essentielt for at navigere i boligmarkedet som køber eller sælger. Det er vigtigt at være opmærksom på de forskellige typer arealer, hvordan de måles, og hvordan de påvirker boligens værdi, så man kan træffe informerede beslutninger og undgå misforståelser eller skuffelser i bolighandlen.