KORT OVER SVERIGE

KORT OVER SVERIGEKORT OVER SVERIGE

KORT OM SVERIGE

Sverige er Danmarks broderland, med en storslået og fantastisk natur der kilometer efter kilometer ligger som perler på en snor. Den svenske befolkning er både gæstfri og lever et liv så tæt på danskerne som det overhovedet kan komme. Besøg landet mod nord og få en på opleveren. Herunder finder du link til mere en 1900 byer i hele Sverige, hvor alle seværdigheder, udflugter, indkøbsmuligheder og overnatning er muligt.

KORT OVER TYSKLAND

Kort over Sverige

VALUTAVÄXLING STOCKHOLM

Klima og vejr i Sverige

GRATIS PARKERING MALMØ

Det meste af Sverige har tempereret klima med fire tydelige årstider og relativt milde temperaturer gennem hele året trods sin nordlige beliggenhed. Landet kan klimatisk set opdeles i tre områder: Den sydlige del har kystklima, den mellemste del har regnfuldt fastlandsklima, og den nordligste del har subpolarklima. Sammenlignet med andre lande på samme breddekreds er Sverige varmere og tørrere, hvilket skyldes påvirkningen fra Golfstrømmen.[65][66] For eksempel har det centrale og sydlige Sverige meget varmere vintre end mange områder i Rusland, Canada og det nordlige USA. Som følge af landets nordlige beliggenhed varierer dagenes længde betydeligt. Nord for polarcirklen har man midnatssol i en del af sommeren samt polarnat i en periode om vinteren. I Stockholm er der dagslys omkring atten timer i slutningen af juni, mens der i slutningen af december blot er cirka seks timers dagslys. Der er mellem 1100 og 1900 timer med solskin om året i Sverige.[67]

Temperaturerne varierer meget mellem nord og syd. Den sydlige del af landet har varme somre og kolde vintre, mens den nordlige del har kortere, køligere somre samt længere, koldere og mere snefyldte vintre. Den højeste temperatur, der nogensinde er registreret i Sverige, er 38 °C, der blev målt i Målilla i 1947,[68] mens den laveste temperatur er -52,6 °C målt i Vuoggatjålme i 1966.[69]

I gennemsnit falder der mellem 500 og 800 mm nedbør om året i Sverige, hvilket er noget under det globale gennemsnit. I den sydvestlige del af landet falder der mellem 1000 og 1200 mm, og i visse bjergområder mod nord op mod 1900 mm årligt.[70] Mod syd falder blot omkring 10 % af nedbøren som sne, mens denne andel stiger mod nord, og særligt i den vestligste del af det allernordligste Sverige i bjergene mod Norge falder omkring halvdelen af nedbøren som sne.[71]

Herunder ses fire eksempler på klimaet i Sverige.

Kiruna
Klimaoversigt (forklaring)
J F M A M J J A S O N D
30
−10
−19
25
−8
−18
26
−4
−14
27
1
−8
34
7
−1
49
14
5
86
17
7
74
14
6
49
8
1
47
2
−5
42
−5
−12
34
−8
−17
Gennemsnitlige max. og min. temperaturer i °C
Nedbørsmængde i mm
Kilde: “Weather Information for Kiruna”. worldweather.org. Hentet 2013-05-15.
Stockholm
Klimaoversigt (forklaring)
J F M A M J J A S O N D
39
−1
−5
27
−1
−5
26
3
−3
30
9
1
30
16
6
45
21
11
72
22
13
66
20
13
55
15
9
50
10
5
53
5
1
46
1
−3
Gennemsnitlige max. og min. temperaturer i °C
Nedbørsmængde i mm
Kilde: “Weather Information for Stockholm”. worldweather.org. Hentet 2013-05-15.
Göteborg
Klimaoversigt (forklaring)
J F M A M J J A S O N D
61
1
−3
40
1
−4
49
5
−1
41
10
2
49
16
7
59
20
11
68
21
13
75
21
12
80
16
9
83
12
6
82
6
2
72
3
−2
Gennemsnitlige max. og min. temperaturer i °C
Nedbørsmængde i mm
Kilde: “Weather Information for Gothenburg”. worldweather.org. Hentet 2013-05-15.
Malmö
Klimaoversigt (forklaring)
J F M A M J J A S O N D
49
1
−3
30
1
−3
40
5
−1
48
10
2
41
16
7
52
20
11
61
21
13
58
21
12
59
17
9
57
12
6
61
7
2
58
4
−2
Gennemsnitlige max. og min. temperaturer i °C
Nedbørsmængde i mm
Kilde: “Weather Information for Malmo”. worldweather.org. Hentet 2013-05-15.

Økonomi

UddybendeUddybende artikel: Sveriges økonomi

Økonomisk historie

Sverige kort har siden jernalderen haft en omfattende udenrigshandel, som ofte har været baseret på ret få vigtige import– og eksportvarer. Eksporten har mest haft basis i landets råvarer, først og fremmest jernmalm og tømmer.

I perioden, hvor Sverige blev samlet, fra omkring 1250 til slutningen af det 14. århundrede, blev handelen i Sverige domineret af tyske købmænd (det var først i det 17. århundrede, at Sverige selv blev en handelsnation), der især brugte Visby som basis.[72] I det 16. århundrede var over 90 % af befolkningen beskæftiget i landbruget, og deres økonomi byggede på selvforsyning. De vigtigste importvarer var salt til konservering af levnedsmidler samt tekstiler for især at tilgodese de højere stænders behov.[73] Eksporten var domineret af jernmalm og kobber. På den tid var Sverige et stærkt specialiseret råstofeksporterende land.[73] I løbet af det 18. århundrede blev det svenske landbrug revolutioneret, hvilket medførte en yderligere ekspansion af den svenske økonomi. Revolution gav øget udbytte per person, højere grad af arbejdsdeling, øget markedsproduktion samt skabelse af kapital.

Fra det 16. århundrede begyndte Sverige efterhånden at føre en merkantilistisk politik, noget der blev forstærket i det følgende århundrede.[74] Den økonomiske ekspansion i stormagtstiden i et 17. århundrede indebar, at Sverige søgte at udvide sin handel mod Øst- og Centraleuropa. Dette mislykkedes dog, idet den russiske og polske eksport gik i andre retninger end mod Sverige. Derimod havde Sverige stort held med at afsætte sit kobber og jern i betragteligt større omfang på verdensmarkedet.[75] Denne øgede ekspansion, der til dels byggede på subsidier, medførte fra midten af århundredet en forøget pengemængde og inflation (omkostnings- og prisstigninger) samt underskud på statens finanser. Det var handlen og industrien, der især havde statens bevågenhed i det 18. århundrede.

I det 19. århundrede investerede staten betragtelige summer i infrastrukturen på den måde, at der blev dannet flere finansielle institutioner som banker.[76] Omkring 1850’erne nærmede Sverige sig også liberalismens ideal, hvad angår frihandelsprincippet. Tolden på levnedsmidler blev sænket, alle eksport- og importforbud, bortset fra et forbud mod eksport af jernmalm (1809–1857), blev afskaffet. Fra midten af århundredet skete der gradvis en overgang til en endnu mere ureguleret markedsøkonomi i takt med industrialiseringens gennembrud. Store økonomiske forandringer fører til nye institutionelle ordninger, hvilket man ser fra slutningen af det 19. århundrede, hvor forøgelsen af industriarbejdet førte til dannelse af fagforeningersygekasser og arbejdsgiverforeninger.[77]

Det 20. århundrede var industriens århundrede, hvor industriproduktionen voksede voldsomt, modnedes og samtidig kontinuerligt forandrede sig. I 1960’erne var Sverige blevet et af de rigeste lande i verden, hvis man ser på BNI per indbygger.[78] I dette årti oplevede Sverige med resten af Europa et økonomisk opsving, hvilket fandt sted på baggrund af en periode med øget frihandel. I 1970’erne steg det offentlige forbrug i Sverige, hvilket var med til at stabilisere økonomien i en periode med store konjunkturudsving. Der skete efterhånden en afmatning af værdistigningen, inflationen steg, og man fik en voksende arbejdsløshed, idet økonomien gik i stagflation.[79] Mellem 1970 og 1990 faldt den økonomiske vækst kraftigt, hvilket skabte problemer i de offentlige finanser. Statens dereguleringspolitik i kombination med en stærkt ekspansiv finansiel politik i 1980’erne skabte en økonomisk krise i 1990’erne. Finanskrisen 1990–1994 blev skabt af en stærk lavkonjunktur med store underskud på de offentlige budgetter. Monetarismen kan siges at have fået større indflydelse på den økonomiske politik efter krisen i 1990’erne med dens prioritering af at stabilisere pengemængden for at dæmpe inflationen.

En lavkonjunktur i kølvandet på den såkaldte dot com-boble fandt sted i perioden 2000–2002 og ramte den overvurderede it-sektor hårdt.

Byer – KORT SVERIGE

UddybendeUddybende artikler: Sveriges byer og Sveriges købstæder

Listen omfatter byområder i Sverige, der i 2010 havde mere end 50.000 indbyggere. Uden for Stockholm defineres et byområde som et sted, hvor der ikke er over 200 meter mellem bygningerne.

Placering By Indbyggertal Län Landskap
1. Stockholm 1.372.565 Stockholms län SödermanlandUppland
2. Göteborg 549.839 Västra Götalands län VästergötlandBohuslän
3. Malmö 280.415 Skåne län Skåne
4. Uppsala 140.454 Uppsala län Uppland
5. Västerås 110.877 Västmanlands län Västmanland
6. Örebro 107.038 Örebro län Närke
7. Linköping 104.232 Östergötlands län Östergötland
8. Helsingborg 97.122 Skåne län Skåne
9. Jönköping 89.396 Jönköpings län Småland
10. Norrköping 87.247 Östergötlands län Östergötland
11. Lund 82.800 Skåne län Skåne
12. Umeå 79.594 Västerbottens län Västerbotten
13. Gävle 71.033 Gävleborgs län Gästrikland
14. Borås 66.273 Västra Götalands län Västergötland
15. Eskilstuna 64.679 Södermanlands län Södermanland
16. Södertälje 64.619 Stockholms län Södermanland
17. Karlstad 61.685 Värmlands län Värmland
18. Täby 61.272 Stockholms län Uppland
19. Växjö 60.887 Kronobergs län Småland
20. Halmstad 55.658 Hallands län Halland
21. Sundsvall 50.712 Västernorrlands län Medelpad
Svenske storbyområder:
Storstockholm: 2.084.526
Storgøteborg: 937.015
Stormalmø: 661.695

Veje I Sverige

Sverige har et vejnet på anslået 212.000 kilometer (pr. 2001). De sydlige dele af landet har det mest udbyggede vejnet. Det gælder frem for alt tætbefolkede områder som Skåne, Göteborg, den svenske vestkyst samt Östergötland og Stockholmsregionen, som har et omfattende vejnet. Mindre veje i tyndtbefolkede egne kan være grusveje. Det gælder især for Norrland, den nordligste halvdel af Sverige. Fra Skåne går der motorveje til Danmark over Øresundsbroen og til Göteborg, Stockholm og UppsalaE4 på strækningen fra Helsingborg til Axmartavlan lige nord for Gävle holder to køreretninger fuldstændig adskilt, mens denne vej længere mod nord er i en noget mangelfuld stand. Der arbejdes med planer om at føre E4 uden om centrum i Sundsvall og Umeå. Desuden arbejdes der på at udbygge E6 fra Uddevalla til den norske grænse.

Jernbaner I Sverige

KORT OVER SVERIGE

X 2000 er hovedmateriellet i langdistancetogtrafikken i Sverige

UddybendeUddybende artikel: Sveriges jernbaner

Sveriges jernbanenet er blevet udbygget fra midten af det 19. til midten af det 20. århundrede, hvorefter en del strækninger, frem for alt i mindre befolkede områder, er blevet nedlagt. Den samlede jernbanestrækning omfattede i 2001 omkring 11.106 kilometer, hvoraf 9.400 kilometer er elektrificeret.

Jernbanenettet er meget ulige fordelt i Sverige med flest jernbaner de tættest befolkede egne. Stockholm er et knudepunkt, hvorfra der er forbindelser til de fleste områder i landet samt til Danmark, Norge og – via jernbanefærge – til Tyskland. Strækningen via Haparanda til Finland bruges for tiden kun til godstransport. De områder, hvor togtrafikken er mest udbygget og afgangene hyppigst, er Stockholm og omegn, Göteborg og omegn samt Skåne. Blandt de områder, hvor jernbanenettet er mindst udbygget, findes de fleste i Norrland, og nogle områder har bare en eller to baner.

Flytrafik Sverige

KORT OVER SVERIGE

SAS er det største internationale luftfartselskab i Sverige

I Sverige findes der et antal internationale lufthavne, hvoraf Arlanda ved Stockholm er den største med omkring 20 millioner passagerer årligt. Derefter kommer Landvetter ved Göteborg, Skavsta ved Stockholm, Sturup ved Malmø og Kallax ved Luleå i Nordsverige. Fra disse lufthavne opererer et antal internationale flyselskaber. SAS er fortsat det største selskab, men andre selskaber som Lufthansa og Ryanair har også markante andele af trafikken. Af andre internationale selskaber findes FinnairAir FranceBritish AirwaysContinental Airlines og Aeroflot. Indenrigs er der sammen med SAS et antal selskaber, der flyver på de mest trafikerede strækninger, heriblandt Malmö Aviation og lavprisselskabet Norwegian. På de mindre strækninger opererer især Skyways og Nextjet, der også tilbyder videretransport med SAS.

Søfart Sverige

Søfarten har haft stor betydning for Sverige op gennem historien, ikke mindst fordi landet med sin geografiske beliggenhed i praksis kan betragtes som et ørige. Landet har en af Europas længste kyststrækninger og mange havne med gode dybdeforhold, og størstedelen – over 70 %[112] – af udenrigshandelen foregår derfor via skib. Der var i 2008 registreret 262 lastfartøjer og samlet set 2141 fartøjer i Sverige,[113] hvortil kommer en række fartøjer registreret i udlandet. De vigtigste havne er GöteborgStockholmHelsingborg og Trelleborg.

Telefoni Sverige

I 2011 var der i Sverige 49 fastnettelefonabonnementer og 119 mobiltelefonabonnementer per 100 indbyggere.[114][115] Fastnettelefonien er for nedadgående (58 abonnementer per 100 indbyggere i 2008),[114] mens mobiltelefonien er stigende (108 abonnementer per 100 indbyggere i 2008).[115]